Dette er Brumund Barnehage!

Barnehagen åpnet i august 2004, etter at foreldre og andre i bygda hadde planlagt og gjennomført bygging på dugnad - en utrolig prestasjon! Resultatet ble et lyst og funksjonelt bygg med god plass både inne og ute. Her har vi blant annet romslig allrom med peis, et stort grupperom samt en stor sal hvor leken kan utfoldes.

Brumund barnehage består av én stor avdeling med 26 plasser og 7 ansatte. Her kan søsken få være sammen, da vi har 1 - 6 års avdeling. Som en halvstor barnehage er vi et flott alternativ for foreldre som ønsker en god, trygg og oversiktelig barnehage med ikke altfor store forhold. Det er foreldrene som eier barnehagen, og de har derfor stor påvirkningskraft. Personale og foreldre samarbeider tett.

Alle årstider nytes ute!

Vi er spesielt opptatt av naturen og fysisk aktivitet. Vi er mye ute, både i barnehagen og på turer i området. Alle årstider nytes ute! Dyr, planter og ulike fenomener i naturen utforskes nøye av barna. Vi voksne er engasjerte og forsker sammen med dem så ofte vi kan.