FORUT'S BARNEAKSJON

Vi er i gang med årets FORUT-aksjon. Denne gangen blir vi kjent med 5 år gamle Hamphless fra Malawi. Gjennom film, musikk, fortellinger og andre  aktiviteter får vi lære om hvordan han og familien hans har det, hvordan han har det i barnehagen og vi blir litt kjent med Malawi. Ungene synes dette er veldig spennende å høre om.