BRUMUND BARNEHAGE SITT BARNESYN

BRUMUND BARNEHAGES BARNESYN

Barn er store mennesker i små kropper.

Barn er ulike, og ulikhet har stor verdi for
individet og fellesskapet.

Barn kan!
Barn er intelligente og kompetente, fantasifulle og kreative. De kan bruke både hodet og kroppen, tankene
og følelsene, samtidig.

Barn er forskere; nysgjerrige, spontane og
lekende.

Barn har evne til å vise omsorg for andre.