SAMORDNET BARNEHAGEOPPTAK

BARNEHAGENE I RINGSAKER HAR SAMORDNET OPPTAK

* HOVEDSØKNADSFRIST: 1 MARS

* SØKNADEN MÅ SENDES ELEKTRONISK

* GÅ INN PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE, VELG BARNEHAGE OG VIDERE BARNEHAGEPORTALEN

* VED BEHOV FOR ASSISTANSE, KONTAKT SERVICESENTERET, ELLER KOM INNOM BARNEHAGEN

* DET ER MULIG Å LEGGE INN EN SØKNAD HELE ÅRET

* RING, ELLER KOM GJERNE INNOM BARNEHAGEN FOR Å SE OG HILSE PÅ OSS