Ansatte

BRUMUND

Karin Green

Stilling: Daglig leder

Karin er utdannet førskolelærer og har lang erfaring fra barnehage. Karin bor i Brumunddal, er samboer og har 3 barn. 100 % stilling.

Eva Kjølen Evensen

Stilling: Assistent

Eva har lang erfaring fra barnehage. Eva er gift med Vidar, bor i Brumund og har en sønn. 90% stilling

Siri Holm

Stilling: Pedagogisk leder

Siri er utdannet førskolelærer og har lang erfaring fra barnehage. Siri bor i Brumunddal, er samboer og har to barn. 100 % stilling.

Siri Slaatsveen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Siri har lang erfaring fra barnehage. Siri bor i Brumunddal, er samboer med Pål og har to barn. 100% stilling. 20 % permisjon dette barnehageåret.

Eva Fridlund Jørgensborg

Stilling: Vikar

Eva er utdannet barnepleier og har lang erfaring fra barnehage. Eva er gift med Leif, bor i Moelv og har to barn.

Ane Beate Torseter

Stilling: Barnehagelærer
957 26 009
anetorseter@hotmail.com

Ane er førskolelærer. Bor på Ridabu med samboer og to barn! Har 80 % stilling som pedagogisk leder dette barnhageåret. Gikk ut i permisjon 01.03.18.

Andre ansatte